Artikeln publicerades 22 maj 2018

Inackordering

Inackorderingsbidrag beviljas för elever som på grund av besvärlig resväg måste inackordera sig.  Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Ifylld och undertecknad blankett ska ha inkommit till Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen senast vid terminsstarten.

Ronneby kommun
Gymnasieskolan Knut Hahn
Blasius Königsgatan 27
372 35 RONNEBY