Artikeln publicerades 22 maj 2018

Inackordering

Inackorderingsbidrag beviljas för elever som på grund av besvärlig resväg måste inackordera sig.  Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Ifylld och undertecknad blankett ska ha kommit in vid terminsstarten till:

Gymnasieskolan Knut Hahn
Helen Roos
Blasius Königsgatan 27
372 35 RONNEBY