Elevinflytande

Elevråd

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. På Gymnasieskolan Knut Hahn tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har för att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevers ansvar och inflytande
Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev.

Elevråd
När du börjar på Gymnasieskolan Knut Hahn blir du automatiskt medlem av elevrådet. På höstterminen väljs en representant, från varje klass, som skall föra klassens talan i frågor som ni tycker är viktiga. Elevrådets syfte är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för eleverna. Styrelsen i Elevrådet har eget rum vid vår huvudentré.

Elevrådets ordförande:
Fabian Andersson

Vice Ordförande:
Salam Hamdan

Sekreterare:
Lisa Losell

Vice sekreterare:
Emelie Andersson

Kassör:
Tuva Nordlöf

Ledamöter:
Hugo Cederlund Cvizek
Elias Johansson

  • Studentkommittén består av elever som går sista året och de lägger bland annat fram förslag på olika studentaktiviteter.
  • Balkommittén består av två elever från årskurs 1 och två elever från årskurs 2. De sköter balinbjudan och allt praktiskt runt studentbalen.