Elevhälsa

BA15

Bakre raden från vänster: Ulf Nilsson rektor, Tobias Sandin kurator, Thomas Westling studie- och yrkesvägledare, Bodil Östgård specialpedagog, Marie Folbert skolsköterska. Främre raden från vänster: Nanna Leinonen kurator, Helen Lindqvist specialpedagog, Emilia Jirle rektor, Ancela Backman studie- och yrkesvägledare, Ulrik Lindahl programsamordnare.

Vi på Gymnasieskolan Knut Hahn vill att du ska må bra! Därför har vi till din hjälp våra kuratorer Tobias Sandin och Nanna Leinonen och våra skolsköterskor Marie Folbert och Malin Kolb. De kan bl.a. hjälpa dig med att hantera stress, relationer, samtal kring den fysiska- och psykosociala hälsan, mobbning, sex och samlevnad, krishantering och mycket mer.

Så länge beslut om distansundervisning gäller vid våra gymnasieskolor kommer elevhälsan att arbeta enligt nedan:

Kuratorer
Sören Thorén, kurator för elever på nationella program
Tel: 0457-61 84 35, 0766-48 93 86
Mail: soren.thoren@ronneby.se

Nanna Leinonen, kurator för elever på Introduktionsprogrammet
Tel: 0457-61 82 71, 0721-72 83 74
Mail: nanna.leinonen@ronneby.se

Skolsköterska
Malin Kolb
Tel: 0457-61 83 68, 0733 – 17 03 11
Mail: malin.kolb@ronneby.se

Studiestöd på Navet, specialundervisning för elever på nationella program
Telefon: 0457-61 83 77
Helen Lindqvist, specialpedagog
Helena Gustavsson, speciallärare svenska och engelska
Anders Isaksson, speciallärare matematik

Studiestöd på Kompassen, specialundervisning för elever på Introduktionsprogrammet
Telefon: 0457-61 83 79
Bodil Östgård, specialpedagog
Monica Uddmark, speciallärare

Övrigt utbildad personal
Större delen av personalen har fått HLR-utbildning och ett 20-tal personer har utbildning på vår hjärtstartare som finns i receptionen.