Elevdator

BA15

Som elev vid Gymnasieskolan Knut Hahn får du under studietiden låna en bärbar dator och har dessutom tillgång till skolans nätverk. Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Det är viktigt att du, tillsammans med vårdnadshavare, läser igenom och skriver under att ni tillsammans tagit del av denna information och därmed godkänner avtalets innehåll.