Listerbyskolan

Renoveringen och tillbyggnaden av Listerbyskolan 2016 gjordes med hjälp av av Cradle to Cradle® av Ronneby kommun. Resultatet blev en miljösmart tillbyggnad, 96 % återvinning och återanvändning av byggavfallet, genomtänkta material för hela byggnaden och en ombyggd skolgård och bättre nyttjande av den närliggande skogen med bland annat ett uteklassrum. Tillbyggnationen är gjord med bedömningsverktyget Skanskas Gröna karta för grönt byggande. Tillbyggnaden uppnår mörkgrönt vilket är högsta nivån i Gröna kartan. Listerbyskolan ingår tillsammans med Johannishusskolan i Kallinge skolområde.

Skolgårdsmiljö på Listerbyskolan

Skolgårdsmiljö på Listerbyskolan

Allmänt

För Listerbyskolan har man bland annat gjort aktiviteter för att få intressenter delaktiga i processen redan från början. Utomhusmiljö runt byggnaden och skogen i närheten har utvecklats i samarbete med Sveriges Lantbruks Universitet (SLU). Eleverna fick vara med och utforma sin utomhusmiljö i olika grupper. En energianalys av befintlig byggnad gjordes och genom en ny uppfinning kan man spara varmvatten när solcellerna har överkapacitet. Hälsosamma och miljövänliga materialval är gjorda med hjälp av en materialdatabas.

Miljösmart tillbyggnad

Tillbyggnationen är gjord med bedömningsverktyget Skanskas Gröna karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för grönt byggande, en färgkarta med fyra fokusområden: Energi, Klimat, Material och Vatten. Tillbyggnaden uppnår mörkgrönt vilket är högsta nivån i Gröna kartan. För tillbyggnadsdelen uppfylls följande mörkgröna krav: Netto noll primärenergi, Noll inte hållbara material samt, Noll farliga ämnen i kemiska produkter. De två sistnämnda kraven uppfylls för ombyggnadsdelen också. Dessutom har byggentreprenören Skanska arbetet systematiskt och ambitiöst med avfallet från byggandet och lyckats komma upp i 96 % återvinning och återanvändning av byggavfallet, vilket är mycket högt i jämförelse med branschens genomsnittsnivå på 86 %.

Tillbyggnaden på Listerbyskolan ger solenergi

Energi

Den nybyggda delen av skolan skapar lika mycket energi via solceller som den förbrukar (cirka 40 000 kw/h per år). Det finns unika tankar som samlar upp och lagrar varmvatten när solcellerna har överkapacitet. Genom en energianalys under projektet har energianvändningen i hela byggnaden minskat med 75 % trots tillbyggnad. En skylt med display som visar på hur mycket solenergi som tillverkas utgör ett pedagogiskt exempel. 

Bild: Del av utemiljö på Listerbyskolan

Utemiljön

Utemiljön inbjuder till utevistelse med t ex uteklassrum för skolan. Utformningen av skogen har eleverna själva skapat. Klassrummen har helglasade dörrar ut för att förbinda ute och innemiljön. Utemiljön upplevs som fantastisk och fritidsverksamheten använder alla utrymmena ute. Den biologiska mångfalden har ökat på området genom planteringar.

Material

Det finns en förteckning över vilka produkter och material som finns i skolan vilket underlättar vid renoveringar, eventuell sanering och framtida rivning. Material från byggnaden kan på så sätt lättare återanvändas och bli en del av en cirkulär ekonomi. Inomhusluften mäts för att följa upp att man har en hälsosam inomhusmiljö. Erfarenheter Renoveringen av skolan kan användas som ett pedagogiskt exempel med t ex sortering av byggavfall på skolgården. Eleverna gjorde en film med entreprenören Skanska som byggde.

Slutresultat

Ljuset i salarna upplevs som mycket bra och arbetsmiljön totalt är förbättrad. Genom delaktighet är eleverna nöjda och stolta över sin skola.

Läs mer på hemsidan för Skanska Länk till annan webbplats.

Ackumulatortank för varmvatten

Bild: Ackumulatortank för varmvatten