Hulta förskola

Hulta förskola i Ronneby Kommun - hållbar på riktigt och inspirerad av Cradle to Cradle®. Den 9 jaunauri 2018 öppnade

förskolan som har sex avdelningar med en fin utemiljö och närhet till skog.

Miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld

Hulta förskola upppnår Miljöbyggnad Guld, som är högsta nivån. En certifiering ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad
gäller energi, inomhusmiljö och material.

Energi

Solceller på taket ger 22 MWh per år. Värme från köksventilationen återanvänds genom en unik metod med bakterier som äter upp fettet i luften. Även spillvärme från kyl/frys används för uppvärmning. Fjärrvärme försörjer huset med resterande värme
och varmvatten. Minskad energiförbrukning genom luftkvalitetstyrd ventilation och rörelse- och
dagljusstyrd belysning och bra isolering.

Hälsosamma material

Medvetna och klassade byggmaterial enligt materialdatabasen SundaHus Miljödata. Möbler, leksaker och förbrukning upphandlas medvetet med fokus på hälsosamma material. Ingen asfalt på området utan naturliga material används. En loggbok finns för
byggnaden och ger förberedelse för återvinning av materialen vid framtida renovering och rivning.

Bra inomhusmiljö

Bra ljudmiljö genom akustikerprogram och ljudabsorbenter i tak och väggar. Rörelsedetektorer och dagsljusstyrning för ljus (LED).
Luftkvalitetsmätning och automatisk reglerad veniltion, samt möjlighet att utnyttja naturlig ventilation.

Utomhusaktiviteter och vila utomhus

Förskolan ligger i ett skogsområde med slingor, stigar, lövgrottor och spångar. Skogen används för aktiviteter och som pedagogiskt
verktyg t ex genom att bygga kojor, studera småkryp, fågelskådning m.m. Det finns även odlingslådor, kompost, fågelholkar, fruktträd och bärbuskar för matlagning och pedagogik. Barnen sover utomhus och måltider kan intas på ett trädäck. Atrumgården i mitten.

Flexibilitet

Enkel konstruktion ger anpassning till framtida behov för byggnaden, t.ex. skola eller kontor. Smart tagg-system gör att lokaler kan
användas av t ex föreningar på kvällar och helger.

Ökad biologisk mångfald

Befintlig skog sparas under byggnationen och återplantering av inhemska växter genom ett samarbete med Sveriges Lantbruks
univeristet, SLU. Grönt tak på byggnaden. Ytterligare mångfald genom holkar, fruktträd, bärbuskar, kompost och en strävan efter att
använda naturliga material.

Intressentanalys och utbildning

Dialog och utbildning med olika grupper under planering och
uppförandefas.

Cradle to Cradle®-inspirerat

Cradle to Cradle® är ett koncept för kvalitet och innovation. där man tänker på helheten. Hulta ska ge ett stort positivt avtryck och bidra till hälsosam och hållbar miljö.