Info om projektet

Projektet Hållbar återvinning av "gröna" plaster genomfördes mellan 2012 och 2015.

Projekttid: 3 år

Projekttid: 2012-10-01 till 2015-09-30.

Total budget: 8 MSEK, varav 6 MSEK finansierat av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Projekt ägare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås

Projektledare: Prof Ignacy Jakubowicz, SP

Deltagare: Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Borås, Hammarplast Consumer AB, Riflex Films AB, Safeman AB, Tarkett AB, Södra Cell och Cefur.