Deltagare projekt gröna plaster

SP,Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i Borås är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Verksamheten är organiserad i nio tekniska enheter.

Enheten SP Kemi, Material och Ytor täcker in såväl organisk och oorganisk analytisk kemi som ett brett spektrum av områden inom materialtekniken. Verksamheten täcker hela livscykeln och utför problemlösning och skadeutredningar, skräddarsydda och standardiserade provningar och utvärderingar för olika uppdragsgivare. Enheten är också engagerade i en rad forskningsprojekt, ofta i samarbete med industri, universitet och högskolor samt institut.

Verksamheten omfattar områden som organisk och oorganisk huvud-, komponents- och spårämnesanalys, ytanalyskarakterisering, miljöanalyser, karakterisering och provning av polymera, metalliska och keramiska material, ytbeläggningar, korrosionsskydd samt material för informationslagring.

Professor Ignacy Jakubowicz leder projektet. Från SP deltar också forskarna Jonas Enerot, Johanna Berlin och Nazdaneh Yarahmadi.

http://www.sp.se/ Länk till annan webbplats.

Högskolan i Borås är en modern högskola. Verksamhetsidén är att vara ett nyskapande professionslärosäte, som i samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn, bedriver utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Inom forskningsområdet polymerteknik bedrivs projekt har som mål att utveckla miljömässigt hållbara plaster, textila fibrer och fiberkompositer. Nya polymera material som kan användas för tillverkning av plastprodukter, tekniska textilier samt kompositer undersöks och utvecklas. Även tillverkningsteknik för materialen utvecklas.

Professor Mikael Skrifvars och forskaren Dan Åkesson representerar Högskolan i Borås i projektet.

http://www.hb.se/ Länk till annan webbplats.

Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola i Göteborg. Chalmers uppdrag är att vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess. Visionen är att med fokus på kompetens, kunskap och samverkan, spela en viktig och påvisbar roll i samhällets utveckling. Chalmers har 17 institutioner som leds av en prefekt och är uppbyggd av forskargrupper och forskningsavdelningar.

Institutionen för material- och tillverkningsteknik omfattar sex forskargrupper. En av forskargrupperna är ”Polymera material och kompositer”. Utmärkande för området materialvetenskap är sökandet efter användbara samband mellan materialets struktur (på olika nivåer) och dess egenskaper. I fallet polymera material kommer den valda bearbetningstekniken att ha en synnerligen stark inverkan på materialets struktur och därmed dess prestationsförmåga i en viss applikation. Dessa utgångspunkter utgör tillsammans basen för verksamheten inom forskargruppen. Forskningen har ofta en påtaglig tvärvetenskaplig karaktär och spänner över både grundläggande och mer tillämpade frågeställningar.

Chalmers representant i projektet är professor Antal Boldizar.

http://www.chalmers.se Länk till annan webbplats.

Hammarplast Consumer AB med huvudkontoret i Tingsryd. Consumer AB tillverkar plastprodukter sedan 60 år och nu inom tre områden: Förvaring, Hushåll och Trädgård. Produkterna är noggrant testade för att motsvara vardagens alla krav och passar bra in i det moderna hemmet beträffande färg, form och funktion. Hammarplast Consumer AB använder inga material som innehåller Bisfenol A (BPA). Ett välkänt märke är SmartStore™ inom kategori förvaring. Hammarplast Consumer AB är ett företag inom Hammarplast AB. Hammarplast har två affärsområden, Consumer och Medical AB, och ingår i Orthex Group.

http://www.hammarplast.com/ Länk till annan webbplats.

Riflex Film AB finns i Ronneby. På sin automatiserade industrianläggning tillverkar Riflex Film flexibla PVC-filmer och folier. Riflex har mer än 50 års erfarenhet. Styrkan ligger i förmågan att kunna erbjuda ett brett sortiment med många olika tjocklekar och bredder i toppkvalité, allt anpassat till varje kunds specifika önskemål. Inom sitt område tillverkar de ett av de tunnaste materialen på marknaden och har en av Europas bredaste kalandrar. Ambitionen är att hålla maximal effektivitet med ett stort utbud av kvalitativa produkter. Riflex ingår i Scanem-gruppen.

http://www.riflexfilm.com/ Länk till annan webbplats.

Safeman AB i Olofström formger och tillverkar produkter och produktdetaljer i bl a plast, textil, folie, läder och metall. Safeman producerar allt från skräddarsydda detaljer till större volymenheter och färdigmonterade produkter till hela industrin. Tekniker de använder är t ex vakuumformning, verktygstillverkning, bearbetning/fräsning, sömnad och stans/svets/skärning. De erbjuder hela konceptet från idé till färdig produkt. Safeman ingår i PR-plast gruppen.

http://www.prplast.se/ Länk till annan webbplats.

Södra Cell är en del inom koncernen Södra, och har sin kärnverksamhet inom tillverkning av sulfatmassa för avsalumarknaden, avsedd för pappers- eller kartongtillverkning. Produktionen sker vid tre fabriker i Mörrum, Värö och Mönsterås, med en gemensam produktionsvolym på 1,6 miljoner ton år. Inom Södra Cell tillverkas pappersmassa baserad på både barr- och lövmassaved. Barrmassan som är Södra Cells största produktgrupp, kommer från gran och tall, medans lövmassan fås från björkved. Lövmassan används främst för tillverkning av textilmassa, med viskos som slutprodukt.

Genom den egna utvecklingsorganisationen Södra Innovation bedrivs bl a ett kontinuerligt produktivitetsarbete och en affärsdriven forskning & utveckling, vilket utgör grunden för Södra Cells förutsättningar för en lönsam tillväxt. Denna affärsdrivna FoU sker i allt högre grad tillsammans med universitet och forskningsinstitut och kan t ex omfatta optimering av brukets processer, utveckling av fiberegenskaper, nya produktområden eller tekniska samarbeten med utvalda kunder.

http://www.sodra.com Länk till annan webbplats.

Tarkett AB i Ronneby AB tillverkar golv och vägg för hemmiljö såväl som hela funktionslösningar för golv och vägg i offentlig miljö. Tarkett AB har mer än 130 års erfarenhet och har ett rikt utbud av plastgolv, trägolv, laminatgolv, linoleum, textilgolv samt våtrumsgolv och vägg. Fabriken i Ronneby producerar plastgolv för offentlig miljö. Tarkett AB ingår i golvkoncernen Tarkett Group. Koncernen producerar mer än 247 miljoner kvadratmeter golv och vägg per år och har ca 9 200 anställda över hela världen.

http://www.tarkett.se/ Länk till annan webbplats.

Cefur - Center för forskning och utveckling i Ronneby inom hållbar utveckling - är en verksamhet i Ronneby kommun. Cefur är inspirerat av strategin Cradle to Cradle®. Fokusområden är att sammanföra forskning med företag, polymerindustrin, byggnation och att informera och inspirera till en hållbar utveckling. Visionen är att bli en internationellt erkänd innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle med Cradle to Cradle® i särskilt fokus.

Johan Sandberg, Sölve Landén och Martina Lindgren från Cefur driver Ronneby kommuns verksamhet i projektet tillsammans med konsulterna från Lysmask Innovation, Mats Ericsson, och Kreol, Mats Svensson.

http://ronneby.se/cefur/ Länk till annan webbplats.