Hållbar återvinning av "gröna" plaster

"Gröna" plaster har börjat användas som ett alternativ till "vanliga" oljebaserade plaster. Det har gett upphov till en mängd frågor som man behöver ha svar på.

Viktiga frågeställningar är:

  • vad menas med "gröna" plaster?
  • hur gör man med risken för förorening av insamlade "vanliga" plaster?
  • vad kommer det att kosta att separera olika plastsorter?
  • hur påverkas återvunna material av "gröna" plaster?
  • hur ska återvunnen "grön" plast bearbetas?
  • till vad ska återvunnen "grön" plast användas?

Ett av målen med projektet var att ta fram en guide över hur man återvinner "gröna" plaster och industriellt plastavfall. Man ska också se till att återvinningen inte orsakar miljö- eller hälsoproblem.

Projektet finanserades av Mistra. Projektägare är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås och projektledare är Prof Ignacy Jakubowicz, SP. Deltog gjorde även Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Borås, Hammarplast Consumer AB, Riflex Film AB, Safeman AB, Södra Cell, Tarkett AB och Cefur.

Tryckt material:

Infoflyer

Guide för bioplaster (15 MB)