BAMB

Ronneby kommun i stort EU-projekt - BAMB

Horison 2020 är EU´s hittills största program för forskning och innovationer. Horisont 2020 kommer att bidra till att uppnå smart och hållbar ekonomisk tillväxt. Målet med Horizon 2020 är att se till att Europa producerar vetenskap och teknik i världsklass, tar bort hinder för innovation och gör det lättare för den offentliga och privata sektorn att arbeta tillsammans för att leverera lösningar till stora utmaningar vårt samhälle.

Ronneby kommun deltar tillsammans med SundaHus i Linköping AB (publ) i projektet BAMB - Buildings as material banks. Tanken är att byggnader ska bli ”materialbanker” av värdefulla material. BAMB kommer att pågå under tre år, från 1 september 2015.

- Ronneby är en kommun som tar framtidens utmaningar på allvar och gör något konkret för att hitta positiva lösningar. Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle® och har redan byggt en Cradle to Cradle® inspirerad förskola, säger Lisa Apelman på Cefur i Ronneby. Syftet med BAMB är att undersöka och visa hur material och råvaror i byggnader ska kunna återanvändas och återvinnas utan att tappa i värde.

- Cirkulära flöden är nästa steg för en ansvarsfull och framkomlig utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen och vi ser stor potential i att samarbeta med andra aktörer i projektet för att åstadkomma större förändring i branschen, säger Lisa Elfström, marknadschef på SundaHus.
SundaHus har arbetat med att strukturera och standardisera information om innehållet i byggnader i över ett decennium. Just denna erfarenhet kommer att vara värdefull i projektet:
- Vi kommer framförallt att bidra med vår kunskap och erfarenhet men vi kommer även rent praktiskt att bidra med att ta fram standarder samt utveckla programvaror och lösningar för att möjliggöra mera cirkulära flöden. Det är spännande att vårt samarbete med Ronneby har medfört att svensk teknik och innovationskraft har uppmärksammats internationellt och att vi tillsammans ska delta i projektet, säger Lisa Elfström.
Inom BAMB kommer sex pilotprojekt att genomföras, avseende både ny- och ombyggnationer. Tillsammans med industrin kommer därför BAMB att stärka infrastrukturen för återtagande av material och komponenter.


- Cefurs vision är att vara en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Exempelvis planerar vi just nu en ny stadsdel som kommer att ge mer tillbaks till omgivningen än den tar. För oss innebär projektet att vi kommer att få dela med oss av våra erfarenheter men även att vi kommer att lära oss mycket och vara med och utveckla nya lösningar som vi kan ha stor nytta av i framtiden, avslutar Lisa Apelman på Cefur.

Digital broschyr om BAMB - Buildings As Material Banks på svenska (pdf 11 MB) Pdf, 11 MB.


www.bamb2020.eu Länk till annan webbplats.