Verksamheten

Cefurs verksamhet fokuserar på att informera om Cradle to Cradle® och ge stöd åt både offentliga och privata organisationer med verksamhet i Ronneby kommun i deras transition till ett cirkulärt tillvägagångssätt.

Vi finns på Soft Center i Ronneby, i Soft Center I - den äldsta delen av Soft Center.

Vefurs vision, som kommunstyrelsen beslutade 2011, är att vara en internationellt erkänd innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med särskild inriktning mot Cradle to Cradle®.