Ronneby kommun

Cefur arbetar tätt ihop med övriga förvaltningar och enheter inom Ronneby Kommun. Det kan handla om utbildningar och workshops men också genom att Cefur deltar i projekt.

Under avsnitten om "Byggd miljö", "Skola & förskola" samt "Projekt" finns flera av de projekten beskrivna.