Lärosäten

Cefur samarbetar, och har samarbetat, med ett stort antal forskningsinstitutioner och lärosäten. Det sker i projektform eller genom mer formaliserade samarbetsformer.

Några av de vi samarbetat med ser du nedan.