Samarbete & Partners

Cefur ska bidra till hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Samarbete är en förutsättning. Vi mäklar samman företag och forskare/studenter. Lyfter fram utvecklingsspår och är öppna för fler. Skapar utrymme för dialog och samsyn.

Vi anordnar också seminarier, workshops och utbildningar. Genomför öppna föreläsningar tillsammans med Kunskapskällan.

Hållbarhet är den röda tråden, med Cradle to Cradle i särskilt fokus.

Har du idéer om lämpliga aktiviteter? Välkommen att höra av dig med förslag eller önskemål.