Organisation

Cefur ingår i Kommunledningsförvaltningen direkt under Kommunstyrelsen. Enhetschefen för Cefur rapporterar operativt till kommundirektören. Cefurs politiska styrgrupp består av Kommunstyrelsens ordförande och Kommunstyrelsens 2'e vice ordförande. I dag innehas dessa poster av Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S). Beslutande politisk nämnd för Cefur är Kommunstyrelsen.