Om Cefur

Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle®. Ett positivt förhållningssätt med en helhetssyn på kvalitet - i alla tre hållbarhetsdimensionerna - är den väg kommunen valt att gå. Vi vill lämna ett positivt avtryck och skapa mervärde för kommande generationer, för planeten samt för företag och ekonomi.

Europas ledare är överens om att vi måste ändra sättet vi producerar och konsumerar varor och tjänster. Man talar om cirkulär ekonomi som ett mål. En ekonomi där resurser återanvänds och där skadliga bieffekter av produktion och konsumtion eliminerats. En sådan cirkulär ekonomi kan bara uppnås genom Cradle to Cradle® (enligt konsultföretaget McKinseys rapport "Towards the Circular Economy").

Genom att låta oss inspireras av Cradle to Cradle® tar Ronneby Kommun konkreta steg på väg mot den cirkulära ekonomin. Cradle to Cradle® ger oss metoder och verktyg som gör att vi kan gå från snack till verkstad och ta oss an utmaningen.

Cefurs vision är att ”vara en internationellt erkänd innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle® i fokus”.