Artikeln publicerades 27 mars 2019

Välkommen att få veta mer om resultaten från EU Horizon 2020-projektet BAMB - Buildings As Material Banks!

Piloter i projektet BAMB Buildings As Materials Banks

Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi och har genom det fått möjlighet att delta i BAMB - Buildings As Materials Banks. Projektet ingick i EU´s program Horison 2020, som är EU´s hittills största program för forskning och innovationer. Projektet höll på i 3,5 år och avslutades i februari 2019

BAMB skapar sätt att öka värdet på byggmaterial. Dynamiskt och flexibelt utformade byggnader kan införlivas i en cirkulär ekonomi - där material i byggnader bibehåller sitt värde. Det leder till minskning av avfall och minskad användningen av råmaterial.

Projektet har tre fokusområden: materialpass, reversibel byggnadsdesign och cirkulär byggnadsbedömning. Projektet realiseras i verkligheten genom 6 piloter på olika ställen i Europa.

När: måndag 6 maj 2019
Tid: kl 9.00-11.00
Var: Ronnebysalen, Stadshuset

Anmäl senast 2 maj 2019 via mail till: cefur@ronneby.se

Deltagandet är kostnadsfritt. Välkommen!

Agenda

  • Hur kom det sig att Ronneby Kommun blev projektpartner?
  • Allmän presentation av BAMB
  • Fokusområden
  • BAMBs olika pilotprojekt
  • Hur kan en cirkulär framtid se ut?
  • Vilken nytta kan Ronneby Kommun ha av BAMB?

Mer information om projektet: www.bamb2020.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital broschyr om BAMB - Buildings As Material Banks på svenska (pdf 11 MB) Pdf, 11 MB.

Arrangör: Cefur - Center för forskning och utveckling i Ronneby
www.cefur.se

Logga för BAMB och EU