Artikeln publicerades 13 juli 2018

Exjobb Omar

Flexibel fasad på Snäckebackskolan - ett spännande exjobb

Omar Zalloum presenterade sitt exjobb från Chalmers om flexibla fasader för Snäckebacksskolan.

Omar Zalloum har gjort ett exjobb i samarbete med Ronneby kommun: A Tale of Layers | Exploring Adaptable skins within a Cradle to Cradle context.

 Sedan tidigare är Omar inspirerad av konceptet Cradle to Cradle® och examensarbetet handlade om hur man kan förändra en fasad efter behov - att se fasaden som byggnadens kläder som går att byta ut.

Exjobb Omar Chalmers

Omar utgår från en grundmodul, vilket gör det lättare att byta ut delar vid behov. Fasaden är också tänkt att se olika ut beroende på vilket väderstreck och utsikt som fasaden har, t ex mot staden, mot natur och som entré. Fasaden har cirkulära material och återanvänder material från den rivna byggnaden i form av tegelstenar.

Läs exjobbet: A Tale of Layers | Exploring Adaptable skins within a Cradle to Cradle context, Omar Zalloum (10 MB) Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Exjobbet presenterades för intresserade personer från olika förvaltningar i Stadshuset måndagen 2018.07-02.

Modul av fasad

Modul av fasad