Artikeln publicerades 11 oktober 2017

Sveriges första "mörkgröna" skola

Skanska har idag delat ut diplom till Ronneby Kommun och till Listerbyskolan för att uppmärksamma den första mörkgröna skolbyggnaden i Sverige.                     

"Det är ytterligare ett bevis för att Ronneby Kommuns kvalitetsprogram för hållbar byggnation, inspirerat av Cradle to Cradle, fungerar som bas för kravställandet" säger Johan Sandberg, Cefur.

Diplomen togs emot av Listerbyskolans rektor, Inger Jacobsen, och utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg. Bilden till höger visar hur Inger Jacobsen tar emot diplomet som idag sitter uppsatt på skolan.