Artikeln publicerades 2 december 2015

Ronnebys Cradle to Cradle®-satsningar hyllade i Antwerpen

Planerna för området Kilen samt den färdiga förskolan Backsippan presenterades vid en konferens i Antwerpen. Presentationerna togs emot med stående ovationer och mycket beröm.

Helena Sandberg från Miljö- och byggnadsförvaltningen tillsammans med Johan Sandberg samt Lisa Apelman från Cefur presenterade Ronnebys byggprojekt på konferensen Circular economy – from how to (k)now! arrangerad av InterReg-projektet C2C Bizz den 19-20 november 2014 i Antwerpen. Både planerna för området Kilen i centrala Ronneby och den färdiga förskolan Backsippan i Listerby lyftes fram som föredömliga exempel på byggnationer och stadsplanering som är hållbar, hälsosam, ändamålsenlig och attraktiv. För många deltagare på konferensen var det första gången de hörde talas om Ronneby och många förundrades över att en jämförelsevis så liten ort som Ronneby kan vara i framkant och mäta sig med betydligt större städer när det gäller initiativ för byggande som är bra för både hälsa och miljö. Representanter för andra liknande byggprojekt inspirerade av Cradle to Cradle® i Europa ville ta del av de erfarenheter och den kunskap som idag finns i kommunen, vilket visar på att Ronnebys projekt ligger i framkant av utvecklingen mot ett mer attraktivt och hållbart Europa.