Artikeln publicerades 30 september 2015

Ekobygg 2015

Vi pratar cirkulära material i byggbranschen på ekobygg 2015. Tillsammans med Sundahus presenterar vi vårt nya EU-finansierade forskningsprojekt, BAMB- Buildings As Material Banks. På cirkulärekonomi scenen den 30 september, kl. 12.00

Hur skapar vi cirkulära flöden i bygg- och fastighetsbranschen?

På Cirkulär ekonomi- scenen på Ekobygg 2015

30 september kl. 12.00

Lisa Apelman, Cefur – Centrum för forskning och utveckling i Ronneby och

Lisa Elfström, SundaHus

Genom ett nytt EU-finansierat forskningsprojekt kommer det att skapas större möjligheter för cirkulära flöden av material i byggnader. Inom BAMB (Buildings As Material Banks) kommer europeiska forskare och sakkunniga utforska och demonstrera hur vi kan omforma vårt sätt att bygga för att göra cirkulära byggnader på riktigt. Två svenska parter ingår i projektet, SundaHus i Linköping AB och Ronneby kommun. Projektet tar ett helhetsgrepp kring hela byggprocessen och syftar till att skapa bättre förutsättningar för förebyggande av avfall, återanvändning och återvinning så att byggnaderna fungerar som materialbanker. Nyckeln är att förbättra värdet av de material som används i byggnaderna.

Ronneby Kommun (CEFUR) och SundaHus i Linköping AB berättar om projektet samt vilka möjligheter och utmaningar som finns. De berättar också om sin roll i projektet och hur de kan bidra genom sina kunskaper och erfarenheter av arbete med medvetna materialval i Sverige.

http://www.ekobyggmassan.selänk till annan webbplats