Artikeln publicerades 13 juli 2015

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare

Ronneby kommuns satsning på hållbart byggande med Cradle to Cradle och Kilen var en av punkterna för dagen på seminariet "Avfall - en resurs?" för Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare i maj 2015.

Ronneby kommuns satsning på cirkulära lösningar med Cradle to Cradle och Kilen var en av punkterna för dagen på seminariet "Avfall - en resurs? Från lag till praktik - Fokus bygg- och rivningsavfall" för Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare i maj 2015.

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som bildades 2001. Syftet är att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet.

Seminariet tog upp avfallslagstiftning och hur man hanterar avfall på bästa sätt för miljön och ekonomin. Upphandling är ett viktigt redskap konstaterades och det diskuterades om man får bäst påverkan genom piska eller morot?

Internationellt, inom EU och nationellt talas det om cirkulär ekonomi som ett mål. En ekonomi där resurser återanvänds och där skadliga bieffekter av produktion och konsumtion eliminerats. En sådan cirkulär ekonomi kan bara uppnås genom Cradle to Cradle® (enligt konsultföretaget McKinseys rapport "Towards the Circular Economy").

Ronneby kommuns arbete med Cradle to Cradle presenterades av Cefur som ett praktiskt exempel under dagen.