Artikeln publicerades 13 juli 2015

Handlingsplan för giftfri förskola

Ronneby kommun rensar ut på alla förskolor under 2015 för att skapa en hälsosammare och giftfri miljö för barn och anställda. Till sin hjälp har man tagit fram en handlingsplan för giftfri förskola.

Ronneby kommun arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre, är förskolan prioriterad. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till städning, rutiner, ventilation och byggmaterial. En del av arbetet är att rensa ut produkter och möbler som kan innehålla skadliga kemikalier och tungmetaller.

Lagstiftningen har skärpts på flera områden om vilka kemikalier som är tillåtna att finnas i varor. Det finns ett särskilt fokus på att skydda barn. Leksaker som är inköpta före 2007 omfattas inte av någon kemikalielagstiftning och innehåller mer farliga kemikalier. 2011 trädde ett nytt leksaksdirektiv i kraft inom EU med skärpta kemikaliekrav för leksaker. Kemikaliekraven i direktivet började tillämpas först den 20 juli 2013. Enligt leksaksdirektivet får leksakers innehåll av kemiska ämnen inte innebära någon risk för människors hälsa.

Till sin hjälp har Ronneby kommun tagit fram en handlingsplan: "Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1". I handlingsplanen finns faktarutor och rekommendationer, förutom själva åtgärderna. En del saker rensas bort direkt, medan andra renas bort på sikt. Det handlar om leksaker, möbler, pyssel- och pedagogiskt material samt hygien- och städ produkter på förskolor.

Cefur har deltagit i arbetet. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara färdigt 2015.