Artikeln publicerades 27 mars 2015

Temakväll Affärsmöjligheter

Cefur anordnade en temakväll om affärsmöjligheter med hållbarhet och Cradle to Cradle. Kvällen gav en grund till planetens begränsningar, vilket sammanhang företaget finns i och vad man ska tänka på inför den spännande framtiden som finns runt hörnet.

Cefur anordnade en temakväll om affärsmöjligheter med hållbarhet och Cradle to Cradle 26 mars 2015. Kvällen gav en god förståelse för planetens begränsningar och i vilket kontext (sammanhang) företaget finns i. Frågor som diskuterades är vad som är nyttan med att lägga tid på hållbarhet och ska man rentav göra mer än bara hållbarhet? Vilka typer av företag kommer det att finnas i framtiden? Företaget Mosa, som tillverkar kakelplattor och har som vision att alla byggnader i framtiden bara består av hållbara material, användes som ett exempel.