Artikeln publicerades 19 december 2014

Forskning pågår

Bioplaster - hur kan de återvinnas för att kunna ingå i kretslopp? Snart har vi svar genom projektet Mistra Green Plastics som pågår för fullt. Cefur deltog på ett projektmöte på Sp Borås i december.

Cefur deltog på ett projektmöte på Sp Borås i december. Många spännande forskningsresultat kommer in om olika material och en LCA-analys förbereds.

På SP analyseras en blandning av PC-PLA med en lab extruder - håller faserna ihop?