Artikeln publicerades 21 augusti 2014

Miljöministern gav tummen upp

Miljöminister Lena Ek besökte Cefur och den Cradle to Cradle® inspirerade förskolan Backsippan den 20 augusti. Lena Ek tyckte att alla kommuner ska jobba med miljöpolitik såsom Ronneby gör och att det är viktigt att ha ett helhetsgrepp vilket kommunen lyckats med.

Förskolan fick mycket beröm: "Det här var roligt att se" sa miljöministern som är särskilt intresserad av att skapa en giftfri vardag och att barn ges möjlighet att röra på sig för bättre inlärning.

Lena Ek var väl insatt i miljöfrågor och berättade om arbetet som pågår i Sverige. Hon menade att en grupp av kemikalier som tidigare inte fått så mycket uppmärksamhet är hormonstörande ämnen. Man har upptäckt att hormonstörande ämnen kan påverka även vid enstaka exponeringar och mycket låga doser.

Barn är känsligare än vuxna och det är särskilt viktig att de har en hälsosam miljö. Ett sätt att uppnå det är att använda kända och hälsosamma materia vilket är Ronneby kommuns ambition när det gäller förskolan Backsippan. Lena Ek nämnde flera gånger Tarkett i Ronneby som ett exempel på ett företag som tar ansvar för sina produkter genom att de bytt ut farliga kemikalier i sina golvmattor.

"Ett guldkorn" tyckte den intresserade miljöministern om forskningsprojektet Closing the loop Green plastics som Ronneby kommun deltar i genom Cefur och där regionala företag är med. Projektet handlar om hur man ska kunna återvinna bioplaster, som är på stark frammarsch som en ersättare för traditionella plaster tillverkade från olja.