Artikeln publicerades 20 december 2013

Pris för bästa Cradle to Cradle inspirerade examensarbete 2013

Pris för bästa Cradle to Cradle inspirerade examensarbete 2013 går till tidigare exjobbare Elin Erlansson och Cajsa Magnusson, Chalmers Tekniska högskola för sitt examensarbete de utfört åt Ronneby kommun: ”Nya Hulta Förskola utifrån principerna för Cradle to Cradle”.

Cajsa och Elin jobbar nu båda två som arkitekter efter sina studier.

Motiveringen till priset lyder:

"Examensarbetet gör en intressant granskning av hur konceptet Cradle to Cradle® kan implementeras i ett specifikt byggnadsprojekt. Kriterier enligt Cradle to Cradle® sammanförs med de specifika behoven för förskolan, till en sammanhängande och förstärkande lösning. Examensarbetet tillför viktig kunskap till den process som pågår i Ronneby kommun i syfte att tillämpa Cradle to Cradle® som innovationsplattform för att skapa morgondagens hållbara samhälle."

Cajsa och Elin tog emot priset av Roger Fredriksson och fick ett diplom vid prisutdelningen 6 december 2013. Priset blev resa och boende i London för att besöka Ecobuild 2014, världens ledande event för hållbar design, byggande, energi och den byggda miljön. Förhoppningsvis kan det leda till fortsatt inspiration av hållbart byggande!