Artikeln publicerades 6 september 2013

Besök från Japan

Cefur hade besök från en konsultfirma från Japan

Fyra personer från BCon Business Consultants Inc, Japan besökte Cefur. Besöket arrangerades av Sustainability Dialogue. Besöket var givande på båda håll.