Artikeln publicerades 18 april 2013

Projektmöte

Forskare, företagare och Cefurpersonal i projektmöte hos Cefur 17-18 april.

Cefur tillsammans med forskare från SP, Chalmers och Högskolan i Borås samt företagen Tarkett, Riflex Film, Safeman och Hammarplast driver gemensamt det treåriga projektet "Hållbar återvinning av gröna plaster" som Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra finansierar. Den 17-18 april hade man projektmöte på Soft Center. Diskussioner om material, produktionsprocesser med mera varvades med studiebesök hos tre av företagen (nedan hos Riflex).