Artikeln publicerades 21 januari 2013

Cefur möter C2C-grundare

Stadsarkitekt David Gillanders och planarkitekt Helena Sandberg samt Cefurs projektutvecklare Johan Sandberg och processutvecklare Sölve Landén mötte 21 januari Bill McDonough, en av grundarna till Cradle to Cradle (tredje personen från vänster). Värd var arkitektföretaget 3XN i Köpenhamn.

Ronneby kommun och Cefur var i Köpenhamn 21 januari och berättade om kommunens satsning på Cradle to Cradle för arkitekt Bill McDonough, en av grundarna till C2C. Bill lyssnade intresserat och ger på bilden konstruktiva kommentarer till Johan Sandberg, Cefur.

Träffen med Bill McDonough hos arkitektföretaget 3XN var ett förmöte till en konferens om Cradle to Cradle i byggnation den 22 februari. Danmarks miljöminister Ida Auken och klimat- energi och byggnadsminister Martin Lidegaard förmedlade då sina positiva tankar om C2C till närmare 150 personer, de flesta verksamma med arkitektur eller byggnation. Både Bill McDonough och den andre grundaren av C2C, Michael Braungardt, medverkade som talare.

Konferensen celebrerade utgivningen av en ny dansk bok, "Cradle to Cradle i den byggde miljön".