Artikeln publicerades 27 november 2012

Mistra programmöte

Cefur var i Göteborg 22 november, då Mistra hade kick-off för alla 7 projekten i programmet "Closing the loop", om recycling. En spännande dag full av utbyten!

Mistra hade kick-off för alla 7 projekten i programmet "Closing the loop" i Göteborg 22 november 2012 på Stenas huvudkontor. Det var en mycket aktiv dag med utbyte mellan de olika projekten, som alla handlar om recycling. Förutom projektet Hållbar återvinning av "gröna" plaster fanns det andra projekt om allt från metallindustrin, cementtillverkning, demontering av bilar, att utgå från avfall för att hitta nya produkter, till utvinning av fosfor från industrivatten.

En spännande dag!

http://www.mistra.org/aktuellt/nyhetsarkiv/sjuprojektfinansierasinyaprogrammetmistraclosingtheloop.5.4d2faf4c1384cd107301e.html Länk till annan webbplats.