Artikeln publicerades 5 oktober 2012

Workshop Cradle to cradle för planering och byggnad

Cefur genomförde en workshop i tre dagar om "Cradle to Cradle för planering och byggnad" 2-5 oktober.

Cefur genomförde en workshop i tre dagar om "Cradle to Cradle för planering och byggnad" 2-5 oktober. Dag ett kom ett 60-tal personer för att lyssna på konsulter från EPEA i Tyskland; Douglas Mulhall, Katja Hansen och Steven Becker. Deltagare var arkitekter, ingenjörer, branschföretag inom el och bygg, universitet och högskolor, Ronneby kommun, Live Green och studenter från SLU, Chalmers och Knut Hahn skolan. Dag 2 och 3 gick mer i detalj in på själva planering och byggnadsprocessen.