Artikeln publicerades 14 september 2012

Pris till bästa C2C-inspirerade examensarbete 2012

2012 års pris för bästa Cradle to Cradle-inspirerade examensarbete har tilldelats Erik Fälth och Jens Thulin för uppsatsen: "Hållbar Stadsutveckling enligt principerna för Cradle to Cradle - från teori till praktik i Kilen, Ronneby"

Bilden visar, från vänster, David Gillander, Erik Fälth, JensThulin, Roger Fredriksson och Sölve Landén.

Cefur har delat ut 2012 års pris för bästa Cradle to Cradle-inspirerade examensarbete till Erik Fälth och Jens Thulin för uppsatsen: "Hållbar Stadsutveckling enligt principerna för Cradle to Cradle - från teori till praktik i Kilen, Ronneby" med följande motivering:

"Examensarbetet gör en intressant, kritisk granskning av designstrategin Cradle to Cradle och dess tillämpning vid stadsutveckling. Arbetet tillför viktiga perspektiv till den process som pågår i Ronneby kommun i syfte att utveckla området Kilen"

Priset utgörs av en studieresa till Holland för att besöka C2C-inspirerade byggnader och områden, diskutera med arkitekterna bakom dessa samt även göra ett besök på Floriaden i Venlo - en utställning med fokus på landskapsarkitektur, växtlighet och byggnation.

Erik och Jens studerar hållbar stadsutveckoing vid SLU Alnarp och Malmö högskola och uppsatsen är deras magisterarbete.