Artikeln publicerades 18 juli 2012

Cefur II

2,4 miljoner har EUs Regionala Utvecklingsfond och Region Blekinge tillsammans reserverat fram till utgången av 2013 för projektet Cefur II.

Region Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden avsätter 2,4 MSEK som projektmedel till Cefur. Det ska användas fram till utgången av 2013 i projektet Cefur II. Projektet syftar till att stärka näringslivets och samhällets förmåga till utveckling genom att motivera, inspirera och praktiskt utbilda företag och andra verksamheter om hållbar utveckling och Cradle to Cradle®.

Inom ramen för Cefur II ska kontaktnätet mellan företag, kommunala verksamheter och lärosäten att utvecklas vidare och resultera i ytterligare forskningsarbeten baserade på verksamheternas faktiska behov. Praktisk utbildning kommer att erbjudas för att öka innovationsförmågan och förståelsen för hållbar utveckling. Som ett verktyg för att skapa förståelse och inspiration kommer ett ”showroom” att skapas där företag kan visa sina hållbara produkter eller beskriva projekt de arbetar med inom hållbarhetsområdet. ”Showroom” kommer att vara öppet för skolor och alla andra som vill lära sig mer om hållbarhet och Cradle to Cradle®.

Cefur II innebär att ytterligare en person kommer att anställas vid Cefur.