Artikeln publicerades 6 juli 2012

Cefur deltar i Mistra-projekt

Cefur deltar tillsammans med Högskolan i Borås, Chalmers, Roxtec International AB och Tarkett AB i projektet: "Sustainable recycling av “Green” plastics and industrial plastic waste” under ledning av Ignacy Jakubowicz, SP

I höst startar programmet Mistra Closing the loop som ska utveckla metoder för att ta tillvara avfall från industriprocesser. Syftet är att spara naturresurser, skapa ekonomiskt mervärde och effektivisera industrin. Sju projekt har tilldelats medel.

– Vi har fått in 26 ansökningar av mycket hög vetenskaplig kvalitet och sju av dessa har nu beviljats, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Omfattningen på utlysningen var max 42 miljoner kronor, Mistra har beslutat att projekten får dela på 36,5 miljoner kronor. Som programvärd har SP utsetts. Syftet med forskningen i Mistra Closing the loop är att skapa värdefulla resurser av industriavfall. Industriella processer lämnar idag efter sig stora mängder avfall i form av metaller, plast och kemikalier samt ger även energiförluster.

– Tanken är att projekten i Mistra Closing the loop ska utveckla metoder för att identifiera och föra tillbaka resurser till industrin, säger Christopher Folkeson Welch.

Allt från fosfor till återanvänd slagg

Ett av projekten ska utveckla metoder att bättre återvinna material från uttjänta fordon. Det finns ett EU-direktiv som säger att 95 procent av fordonet ska återvinnas efter att det tjänat ut, något som inte sker ännu.

Ett annat av de sju projekten ska undersöka möjligheterna att återvinna fosfor. Fosfor används bland annat i konstgödsel och är ett ämne som det snart kan råda brist på i världen. Ytterligare projekt handlar om att återvinna plaster och kompositmaterial, slagg från aluminiumåtervinning samt att rena slagg från ståltillverkning så att det ska kunna användas i cementtillverkning.

Programmet ska även skapa en databas där de olika projekten ska kunna mata in sina rådata och där det bland annat ska gå att se vilka restprodukter som finns, vilket värde de har och var de finns att tillgå.

Följande ansökningar har beviljats.

• “Realizing Resource Efficient Recycling of Vehicles – Realize” under ledning av Maria Ljunggren Söderman, Chalmers i samarbete med IVL, Volvo Car Corporation, Volvo Lastvagnar, Kuusakoski, BIL Sweden, AB SKF, Stena Recycling AB, BilRetur abc AB och Walters Bildelar AB.

• “Closing the Loop for phosphorous in chemical industry residues” under ledning av Britt-Marie Steenari, Chalmers i samarbete med AkzoNobel.

• “Material Efficiency Management in Manufacturing — MEMIMAN" under ledning av Marcus Bjelkemyr, Mälardalens högskola i samarbete med Swerea IVF, Lunds universitet, Volvo Group Trucks Technology, Volvo Construction Equipment, Stena Recycling AB, DynaMate AB, Concentric, Alfa Laval och MiljöGiraff AB.

• “Sustainable recycling av “Green” plastics and industrial plastic waste” Under ledning av Ignacy Jakubowicz, SP i samarbete med Högskolan i Borås, Chalmers, Cefur, Roxtec International AB och Tarkett AB.

• “From Industrial Waste to Product Design” under ledning av Ralf Rosenberg, Chalmers i samarbete med Semcon Caran AB och Stena Recycling AB.

• “Increased use of by-products and wastes from the steel industry in cement production” under ledning av Rainer Backman, Umeå universitet i samarbete med Luleå universitet, Cementa AB och SSAB Merox AB.

• “Quick Flux – Production of calcium aluminate out of aluminium black dross” under ledning av Sten Ångström, Swerea MEFOS AB i samarbete med Swerea IVF, Stena Aluminium AB, SSAB EMEA AB och Chalmers.