Artikeln publicerades 30 maj 2012

Matchmaking gav resultat

Cefurs arbete med att matcha våra lokala företags behov med studenter från hela Sverige resulterade i sju examensarbeten där studenter från olika högskolor och universitet arbetat med företagens frågeställningar.

Under höstterminen 2011 påbörjade Cefur arbetet med "match-making" av examensarbeten mellan utvalda regionala företag, kommunala verksamheter och högskolor/ universitet. Resultatet blev sju examensarbeten där studenter från olika universitet och högskolor arbetade med frågeställningar som företagen definierat.

Flera av studenterna har redan redovisat sina arbeten och återvänt till sina respektive studieorter men de har bjudits in att återvända till Ronneby efter sommaren för en gemensam presentation av arbetena. Vid samma tillfälle kommer också Cefurs pris att delas ut till bästa examensarbete.

Inför nästa läsår planeras ny match-making. De detaljerade formerna för denna bestäms i sommar eller början av höstterminen utifrån erfarenheterna och återkopplingen från studenter och företag som deltagit i den genomförda omgången.