Artikeln publicerades 11 maj 2012

Utbildning om Cradle to Cradle

Företag, universitet och Ronneby kommun på gemensam utbildning om Cradle to Cradle 8-11 maj.

Drygt 30 personer från industriföretag, konsultföretag, kommunen och universitet (Chalmers och SLU) fick 8 maj inblickar om hållbarhetsstrategin Cradle to Cradle. EPEA, huvudorganisation för C2C i Europa, ledde detta Cefur-arrangemang som genomfördes på Ronneby Kunskapskälla.

Den 9-11 maj återkom ett tiotal av deltagarna för att under EPEAs fortsatta ledning tillsammans fördjupa sig och diskutera konkreta former för C2C-inspirerad utveckling mot framtiden.