Artikeln publicerades 3 februari 2012

Avtal med Linnéuniversitetet

Forskare inom hållbar byggteknik ska under fem år engagera sig i kommunens satsning på Kilenområdet.

Linnéuniversitetet bidrar med kompetens om hållbar byggd miljö i ett femårigt forskningssamarbet som nu har inletts (feb 2012). Kommunalråd Roger Fredriksson och rektor Stephen Hwang undertecknade avtalet vid en ceremoni i Växjö. Hållbara materialflöden och kostnads- och resurseffektivt byggande kommer att vara i centrum.

Överenskommelsen är starten på det första större samarbetet mellan Cefur och ett lärosäte.