Artikeln publicerades 12 november 2011

Öppet hus 6 december

6 december genomförde vi ett framgångsrikt Öppet hus. Cefur, Cela och Ronneby Kunskapskälla visade upp sig tillsammans.

Ett gemensamt program för Cefur, Cela och Ronneby Kunskapskälla den 6 december lockade cirka 100 personer.

Cefur var ett av de presenterade huvudspåren. Vi gav inblickar om vårt pågående arbete med hållbar utveckling, som vi bedriver i samarbete med olika företag och lärosäten. Per Löfberg, Vagga till Vagga, berättade om designstrategin Cradle to Cradle som Cefur är särskilt engagerad med.