Cradle to Cradle® i Ronneby

Tecknat jordklot med biologiskt och tekniskt kretslopp

Cefur

Ronneby kommun har valt att satsa på Cradle to Cradle® som ett sätt att stärka kommunens konkurrenskraft. I centrum för den satsningen finns Cefur, Center för Forskning och Utveckling i Ronneby. Cefurs uppgift är att, inom ramen för Cradle to Cradle®, ge kunskap, inspiration och stöd till medborgare, företag och kommunala organisationer. Detta görs genom utbildningsinsatser, forskningssamarbeten och nätverkande.

 

Hållbar byggnation

Ronneby kommun antog i början av 2012 ett generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation. Ur programmet:

Framtidens byggande i Ronneby kommun – såväl nybyggnation som renovering av befintliga byggnader – ska leva upp till de mätbara mål som tas fram i de projektspecifika kvalitetsprogrammen. Dessa mål ska inspireras av principer som ursprungligen tagits fram av Michael Braungart och William McDonough i designsystemet Cradle to Cradle®, C2C.

Med bas i det generella kvalitetsprogrammet arbetar Miljö- och Byggnadsenheten vid Ronneby kommun med att implementera projektspecifika kvalitetsprogram där tankar och innovationer från Cradle to Cradle® tillämpas. Exempel på projekt är den nya centrumnära stadsdelen ”Kilen” och de nya förskolorna i stadsdelen Hulta och orten Listerby.