Byggd miljö

Ronneby kommun antog i början av 2012 ett generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation. Ur programmet:

Framtidens byggande i Ronneby kommun – såväl nybyggnation som renovering av befintliga byggnader – ska leva upp till de mätbara mål som tas fram i de projektspecifika kvalitetsprogrammen. Dessa mål ska inspireras av principer som ursprungligen tagits fram av Michael Braungart och William McDonough i designsystemet Cradle to Cradle®, C2C.

Med bas i det generella kvalitetsprogrammet arbetar Miljö- och Byggnadsenheten vid Ronneby kommun med att implementera projektspecifika kvalitetsprogram där tankar och innovationer från Cradle to Cradle® tillämpas. Exempel på projekt är den nya centrumnära stadsdelen ”Kilen” och de nya förskolorna i stadsdelen Hulta och orten Listerby. I samarbete med Cefur och den tyska organisationen EPEA bedrivs för närvarande ett arbete med att involvera byggindustrin. I projektplanen finns även ett stort inslag av medborgar- och intressentdialog för att maximera det värde projekten bidrar med.

Har ni intressen inom byggmaterial, markanläggning, byggnation, möbler eller inredning så är ni välkomna att kontakta Cefur för att diskutera hur ni kan bli en del av satsningen.