Ny möjlighet till efterfrågad kompetens för Blekinge

Det är stor brist på utbildade arbetsterapeuter i Blekinge, precis som i stora delar av landet. Nu ser man dock en ljusning i och med att Ronneby Kunskapskälla startar upp ett samarbete med Jönköping University gällande att erbjuda arbetsterapeutprogrammet i Ronneby.

Mer information kommer inom kort.