Artikeln publicerades 18 juni 2017

MOOC-projekt!

Nu har vi fått glädjande besked - vår projektansökan till Vinnova har blivit beviljad! Projektet syftar till att hitta en metod för att använda MOOC:s som verktyg för regional kompetensförsörjning och integration. MOOC står för Massive Open Online Courses och är ett begrepp för ett stort antal högskolekurser som diverse universitet världen över erbjuder gratis via nätet.

Ronneby kommun och Blekinge står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, med en situation med såväl relativt hög arbetslöshet som brist på kompetens inom flera områden. I tillägg har vi utmaningar på integrationsområdet, då vi tagit emot en stor mängd flyktingar.

Ett sätt att bidra till att möta båda dessa utmaningar är att skapa en metod för att arbeta med MOOC:s (Massive Open Online Courses dvs stora, öppna, kostnadsfria, nätbaserade kurser).

Ronneby Kunskapskälla kommer, tillsammans med Arbetsförmedlingen, mottagningsenheten och SFI, att undersöka förutsättningarna för en metod som gör det möjligt att erbjuda ett urval av MOOC:s, baserat på faktiska kompetensbehov på arbetsmarknaden, samt använda lärcentrets infrastruktur till att stötta de studerande. Projektet kommer att bidra till att glappet mellan arbetsgivarnas kompetensbehov och medborgarnas faktiska kompetens minskar, och kommer även att ge positiva integrationseffekter, dels genom att hjälpa nyanlända att via utbildning komma närmare arbetsmarknaden, men också genom att de under utbildningen kommer att ingå i blandade studiegrupper. Projektet kommer också att samarbeta med ett eller flera lärosäten kring de utvalda kurserna för att få fram ett sätt att validera de studerandes kunskaper, så att de kan få ett riktigt intyg på sina prestationer.

Vinnova har beviljat projektet, som är ett planeringsprojekt under perioden 2016-10-01 till 2017-06-30. Projektledare för projektet: Marie Aurell, Ronneby Kunskapskälla.