Artikeln publicerades 18 juni 2017

Integrationspedagog hösten 2016

Antalet människor på flykt i världen har ökat explosionsartat. Det innebär att efterfrågan på integrationspedagoger med rätt kompetens är mycket stor. I höst startar Campus Nyköping yrkeshögskoleutbildningen Integrationspedagog på distans. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2016.