Artikeln publicerades 18 juni 2017

Förtydligande om tentamenstaxa

Förtydligande av artikel i BLT 16/11. Förslaget om införande av tentamenstaxa gäller BARA icke kommuninvånare eller de som inte är registrerade studenter vid Kunskapskällan.

Förtydligande av artikel i BLT i 16/11. Kunskapskällan har fått klartecken från kommunstyrelsens arbetsutskott att införa en tentamenstaxa om 500 kr per tentamenstillfälle och person, för de personer som uppsöker Kunskapskällan enbart för att tentera och som inte är kommuninvånare. De som är registrerade studenter och som nyttjar Kunskapskällan för sina studier, kommer varken nu eller senare att få betala för att tentera på Kunskapskällan.

Ärendet om tentamenstaxa ska beslutas i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, innan det blir gällande. Än så länge är det alltså bara ett förslag.