Artikeln publicerades 18 juni 2017

Distanskurs i Svenska som andraspråk II (30 hp)

Kursen ska ge en fördjupning och en breddning av de kunskaper som givits i Svenska som andraspråk, 1-30 hp. Sista ansökningsdag är den 15 april 2016. OBS! Kursen är öppen för sen anmälan.