Artikeln publicerades 18 juni 2017

Distanskurs i Svenska som andraspråk I (30 hp)

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper för undervisning i ämnet Svenska som andraspråk i skolan eller för annan verksamhet. Sista ansökningsdag är den 15 april 2016. OBS! Kursen är stängd för sen anmälan.