Projektledning i din yrkesroll

OBS! Endast en plats kvar!


Under hösten 2015 planerar Ronneby Kunskapskälla för en projektledarutbildning.

Målgrupp: Anställda i företag och kommunal verksamhet som arbetar eller kommer att arbeta projekt.

Utbildningen är på en grundläggande nivå där teori varvas med praktiska övningar. Utbildningen genomförs såväl i form av individuella övningar som övningar i grupp. Deltagarna får lära sig att hantera olika verktyg som kan användas vid projektledning.

Upplägg: Kursen är upplagd i form av arbete med praktikfall där övningarna kommer att vara kopplade till deltagarnas nuvarande och framtida yrkesroller. Syftet med upplägget runt praktikfall är att förstå helheten i ett projektarbete det vill säga kunna arbeta med eller hantera alla delar av ett projekt. Och helheten omfattar allt från föranalys till projektavslut.

När: Onsdag den 4 november kl. 09.30-16.30

Torsdag den 5 november kl. 09.00-16.30

Torsdag den 12 november kl. 09.30-16.30

Pris: Beräknas till cirka 6 000 kronor exklusive moms, men är beroende av antal deltagare.

Plats: Ronneby Kunskapskälla

Frågor och anmälan: anna.campbellmidenhag@ronneby.se eller

telefon 0457-61 79 31