Specialpedagogik

På Ronneby Kunskapskälla kan du med start våren 2016 läsa 7,5 högskolepoäng i specialpedagogik. Kursen ges från Jönköping University, och du har möjlighet att följa kursen på Ronneby Kunskapskälla.

Specialpedagogik, grundkurs 7,5 hp, LSGG14

I grundkursen behandlas specialpedagogiken som kunskapsområde och verksamhet på en övergripandenivå. Du får diskutera centrala begrepp som t.ex. delaktighet och inkludering. Den förebyggande och stödjande rollen fokuseras, liksom betydelsen av förhållningssätt och bemötande. Kursens teoretiskadel fokuserar främst olika perspektiv som dominerar inom det specialpedagogiska kunskapsfältet. Ett godkänt betyg på denna kurs ger tillträde till övriga kurser inom specialpedagogik.

Kursinnehåll

  • Specialpedagogiken som kunskaps- och forskningsområde

  • Variationen av barns, ungas och vuxnas olikheter, förutsättningar och behov

  • Olika miljöers/omgivningsfaktorers betydelse för individers delaktighet, lärande och utveckling

  • Människors lika värde i ett samhälle för alla

  • Förhållningssätt, bemötande och etiska utgångspunkter

Kursinformation

Studieort: Ronneby

Kursperiod: vecka 04 2016 – vecka 23 2016

Kurstid: Fem kurstillfällen, onsdagar kl. 15-18.

Studietakt: 25 %

Anmäl dig på: www.antagning.se

Anmälningskod: Stängd för sen anmälan Länk till annan webbplats.Behörighet: Grundläggande behörighet

Utbildningsanordnare: Jönköping University,

www.ju.se/hlk Länk till annan webbplats.