Pågående kurser våren 2016

Ronneby Kunskapskälla erbjuder kurser i samarbete med olika högskolor och universitet.

Kursernas utformning

Vid de kurser som vi kallar lärcenterbaserade förväntas du som deltar att komma till Ronneby Kunskapskälla vid ett antal obligatoriska tillfällen för att följa undervisningen via telebild.

Under rubriken nätbaserade kurser finns det kurser som kan läsas helt på distans, medan andra kurser har obligatoriska träffar på studieorten.

Förkunskaper

De kurser som vi erbjuder har olika krav på förkunskaper. Vissa kräver endast någon form av grundläggande behörighet, medan andra är fortsättnings- eller fortbildningskurser.